Инвестиране

Защо, кога, как и в какво да инвестираме

Бели пари за черни дни е доста често използвана поговорка, но как да сме сигурни, че стойността на тези пари ще се запази до времето когато ни потрябват. В един свят без инфлация това е доста лесно, достатъчно е да спестяваме. Но живеем в свят където инфлацията е неизбежна част от икономиката. Поради тази причина и инвестирането е не толкова въпрос на това човек да спечели много пари бързо, колкото да запази стойността на спестяванията си. И за съжаление единствения начин да се получи това е ако се поемат някакви рискове.

Повече за инвестирането

Тренд

Новини, променящи посоката на пазара

Погледнато от страни пазарите изглеждат като царство на хаоса. Постоянни изглеждащи маловажни новини, които обаче ги тласкат нагоре или надолу. А понякога ни се струва, че нещо важно всъщност никак повлиява. Както често се случва и при пазарите контекста е много по-важен от новите факти. 

Променящи тренда новини

Оценка на активи

Как да оценяваме финансови активи

Дали дадена инвестиция е успешна или не в много случаи се определя от цената, на която сме я придобили. Дори и акциите на най-добрата компания, ако сме платили за тях твърде много, може да се окажат ужасна инвестиция. А често посредствени компании, чиито акции сме успели да купим изгодно се оказват прекрасна инвестиция. Правилното определяне на вътрешната стойност на компанията е ключът за доброто инвестиране. 

Оценка на активи

Психология

Стадно поведение, грешки и емоции при инвестиране

Емоциите са заразителни. И най-увереният в преценката си човек, ще започне да се съмнява в решенията си, ако мнозинството мисли различно. Настроението на пазара определя и контекста, в който се интерпретират новините. А новините създават тренда на цените. Често изглежда дори, че цените определят и новините, а не обратното. Психологията е още по-важна що се отнася до личните решения. Разбирането какво стои в основата и на личните предпочитания, индивидуалните решения за покупка или продажба, за избягване или поемане на риск, е много често и разликата между реализирането на загуба или печалба.

Поведенчески финанси