industrial-company

Оценка на зряла компания

Стабилните компании са мнозинството на всеки пазар на акции, Начинът, по който се оценяват е относително лесен, изненадите при тях са по-малко и за това обикновено са в основата на всеки портфейл от акции.

dividend-valuation

Оценка през дивидентите

Получаваните дивиденти често са основна причина за инвестиране в дадена компания. А оценката през дивидентите е един от най-лесно приложимите методи за намиране на стойност на компания. Макар не винаги да е приложим, когато е, дава надеждна и предвима оценка.

present

Нетна настояща стойност

Ако има някакъв консенсус при оценката на активи, той е, че нетната настояща стойност е най-подходящия метод за намиране на истинската стойност на почти всеки реален актив. Бил той компания, недвижим имот или дори отделен проект. Въпреки че изисква доста изчисления, все още няма алтернатива, която да се представя по-добре.

risk

Риск и цена на капитала

Ако определяме инвестирането като избор, то на везните на този избор стоят рискът и доходността. Няма как да увеличим доходността без да увеличим риска, или да намалим риска, без да намалим и доходността. За разлика от реалните везни при инвестирането често е трудно да разберем дали има баланс. А дори малко неравновесие, може много да промени резултата.

theory-effective-market

Ефективност на пазара

Ако пазарът е ефективен, пазарната цена отразява в най-голяма степен стойноста на компанията към дадения момент. Това обаче не дава никаква сигурност, че това е единствената възможна стойност.

time-value-of-money

Цената на времето

Изразът „времето е пари“ е съвсем буквално разбирано при оценката на активи. При инвестиране се печели от дългосрочно притежаване на даден актив и за това доходността, която желаем да получим от него, за да го предпочетем е ключова за решението ни.