робот

Homo economicus или homo sapiens

Как психологията и финансите влизат в конфликт за това какъв е нормалния инвеститор. До колко е реалистична финансовата гледна точка.

labirint

Психология и пазар на акции

Психологията на спекуланти и инвеститори е неотменна част от това как функционира пазара на акции. Дори и при най-добро желание да гледаме разумно, вкарването в оценката ни за пазара на настроенията, емоциите и заблужденията на участниците реално повишава точността.